Informacja o zmianie nazwy firmy

Lista aktualności << cofnij

Informujemy, że z dniem 11.01.2019 roku nasza firma  zmieniła nazwę. Nowa nazwa brzmi: NICZUK SPÓŁKA JAWNA

Uprzejmie prosimy o dokonanie odpowiednich zmian w Państwa dokumentach w celu prawidłowego oznaczenia naszej spółki jako kontrahenta.  Adres siedziby, numer  NIP , Regon, numer KRS oraz numery kont bankowych pozostają bez zmian.

Jednocześnie pragniemy nadmienić,że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,zmiana nazwy Spółki nie wywołuje skutku w postaci zmiany podmiotu,który jest stroną zawartych już umów . Z tych względów wszelkie umowy zawarte przez Niczuk Metall-Pl spółka jawna zachowują swoją ważność i nie wymagają odrębnego aneksowania .Zmiana  nazwy Spółki nie powoduje także żadnych modyfikacji w zakresie wzajemnych praw i obowiązków wynikających z zawartych umów z partnerami handlowymi.