Niczuk Metall-PL Przedsiębiorstwem Odpowiedzialnym Społecznie

Lista aktualności << cofnij

Firma Niczuk Metall-PL otrzymała prestiżową nagrodę w kategorii Średnie Przedsiębiorstwo Odpowiedzialne Społecznie WaMaBoss 2014. Uroczyste wręczenie statuetek miało miejsce w dniu 26 czerwca 2014 r. w w siedzibie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie podczas konferencji Społecznie Odpowiedzialny Biznes na Warmii i Mazurach.

Firma Niczuk Metall-PL przystąpiła do konkursu Przedsiębiorstwo Społecznie Odpowiedzialne WaMaBoss 2014 ponieważ umacnianie reputacji i pozytywnego wizerunku, rozwój nowych produktów, troska o środowisko naturalne oraz budowanie zespołu ludzi, w której pracownicy swobodnie realizują cele zawodowe i pasje w atmosferze szacunku są częścią codziennej praktyki pracowników firmy.

Satysfakcja z przyznania nagrody jest duża a dobycie statuetki to doskonała motywacja do dalszej pracy – mówi Hanna Dziarkowska, Dyrektor Handlowy, Niczuk Metall-PL. Wyróżnienie to jest dla nas wyjątkowo cenne, bowiem zostało przyznane za wartości, które są częścią naszej kultury organizacyjnej i filozofii firmy. Nasze działania w głównej mierze ukierunkowane są na ludzi i ekologie. To właśnie wiedza, fachowość oraz zaangażowanie pracowników decyduje o rozwoju firmy, a firma rozwija się tak dynamicznie jak dynamicznych ma ludzi.

Przyznana statuetka to synonim świadomego, zrównoważonego działania zorientowanego nie tylko na zysk finansowy i aspekty ekonomiczne, ale także uwzględniający potrzeby i wymagania szeroko pojętych interesów społecznych i ekologicznych w otoczeniu firmy. Działania Forum WaMaBOSS ukierunkowane są na implementację i promowanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu wśród przedsiębiorców z województwa województwa warmińsko-mazurskiego. Efektem tych działań jest wzmocnienie rozwoju lokalnego, poprawa środowiska naturalnego oraz tworzenie lepszych miejsc pracy.