Zgarnij staż w Dziale Księgowości Niczuk Metall-PL!

Lista aktualności << cofnij

W ramach I edycji konkursu "Zgarnij staż" wyłoniony zostanie laureat/-ka, który/-a będzie miał/-a możliwość odbycia płatnego stażu w dziale finansowo-księgowym.
Realizowany konkurs to szansa dla młodych ludzi na zdobycie doświadczenia zawodowego, które może okazać się bezcenne na etapie planowania kariery zawodowej. Firmie Niczuk Metall-PL rekrutacja przeprowadzona w formie konkursu pozwoli ocenić zainteresowanie i skuteczność wyboru właśnie tej metody zatrudnienia.

 

W konkursie "Zgarnij staż" mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które nie ukończyły 30 lat w dniu startu Konkursu (tj. w dniu 1 września 2014 r.) i są studentami trzeciego bądź czwartego roku studiów licencjackich lub inżynierskich (niestacjonarnych); trzeciego, czwartego bądź piątego roku studiów magisterskich (niestacjonarnych); absolwentami studiów magisterskich, licencjackich lub inżynierskich; zaocznych bądź wieczorowych.


 

Weź ster w swoje ręce i pokieruj karierą realizując poniższe kroki:


1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy, a następnie wraz z CV wyślij na adres rekrutacja@niczuk.pl lub dostarcz osobiście do siedziby firmy.

Na zgłoszenia do I edycji "Zgarnij staż" czekamy do 20 października 2014 r. Rejestracja nie oznacza zobowiązania udziału w konkursie. Wypełniając formularz upewnij się, że prawidłowo zostały wypełnione wszystkie dane.

2. W pierwszym etapie otrzymasz do rozwiązania zadania testowe, które wraz z CV i formularzem będą oceniane przez Komisję Konkursową, która dokonana wyboru kandydatów do drugiego etapu konkursu.

3. W drugim etapie będą do rozwiązania zadania oraz zostaną przeprowadzone przez Komisję Konkursową rozmowy kwalifikacyjne z osobami, które zostały zakwalifikowane do drugiego etapu.

4. Wygraj płatny staż!

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin konkursu "Zgarnij staż"
Formularz zgłoszeniowy "Zgarnij staż"