<< cofnij

 

Urządzenia pracujące w wytwórniach pasz, młynach i elewatorach znajdują się w ciągłym kontakcie z pyłem zbożowym, który przy odpowiednim stężeniu może doprowadzić do powstania atmosfery wybuchowej.

Świadomość użytkowników w ostatnich latach w Polsce znacząco wzrosła, co wytworzyło popyt na urządzenia, które mogą pracować w strefach zagrożenia wybuchem pyłów.

Bazując na potrzebie rynkowej firma THALE wprowadziła do sprzedaży: przenośniki, zasuwy, rozdzielacze mogące pracować w strefach EX 3D (strefa 22) i 2 D (strefa 21).