Menu kategorii
<< cofnij

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

INFORMACJE

 

Mamy przyjemność poinformować Państwa, iż nasza firma na podstawie umowy nr UDA-POKL.08.01.01-28-047/13-00 zawartej w dniu 24.05.2013 r. z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie realizuje projekt szkoleniowy dla kadry kierowniczej i pracowników Niczuk Metall-PL Sp. J. współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych o doradztwo dla przedsiębiorstw pt. „Wiedza działa na produkt – Wzrost kwalifikacji kadry firmy Niczuk Metall-PL Spółka Jawna.


Opis i cel projektu:

Celem projektu jest wzrost kwalifikacji u kluczowych pracowników firmy NICZUK METALL-PL Spółka Jawna, dzięki czemu nastąpi podwyższenie jakości wytwarzanych produktów oraz poprawa konkurencyjności firmy na rynku krajowym i zagranicznym.


Okres realizacji projektu:

03.06.2013 r. – 31.12.2014 r.


Informacje na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

Strona internetowa Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: www.efs.gov.pl
Strona internetowa Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie - Instytucji Pośredniczącej: www.up.gov.pl
Strona internetowa Ministerstwa Rozwoju Regionalnego- Instytucji Zarządzającej: www.mrr.gov.pl