<< cofnij

POLITYKA PROEKOLOGICZNA


 

Ochrona środowiska naturalnego jest bardzo ważnym elementem polityki firmy. Realizujemy szereg przedsięwzięć ekologicznych i prowadzimy działania względem zmniejszenia zużycia czynników energetycznych, utrzymywania parku maszynowego w idealnym stanie oraz ścisłego nadzoru nad procesami zachodzącymi z zastosowaniem substancji chemicznych (lakierów, farb, rozpuszczalników). Świadomość ekologiczna pracowników firmy oraz cykliczne szkolenia  są istotnym elementem funkcjonowania firmy.


GOSPODAROWANIE ODPADAMI
 


Planujemy, projektujemy i wprowadzamy w życie działania ograniczające ilość odpadów oraz  ich negatywne oddziaływanie na środowisko.  Nasza gospodarka odpadami jest bardzo efektywna, gdyż minimalizujemy wytwarzanie odpadów „u źródła”. Polega to między innymi na optymalizacji procesów produkcyjnych ograniczającej ilość odpadów produkcyjnych oraz szczegółową selekcję reszty odpadów. Pozwala to na ponowne przetworzenie i wykorzystanie większej ilości surowca. Na nadzór nad wszystkimi rodzajami odpadów powstającymi na terenie zakładu składa się ich  selekcja, prawidłowe magazynowanie i ewidencjonowanie. Wszystkie odpady przekazywane są jednostkom specjalistycznym do wykorzystania w produkcji wtórnej bądź utylizacji. Gospodarka odpadami odbywa się zgodnie z decyzjami i pozwoleniami właściwych władz lokalnych.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
 


Wszystkie nasze wyroby posiadają zabezpieczenie antykorozyjne w postaci powłoki cynkowej. Ocynkowanie to gwarancja jakości i niezawodności  oraz długi okres eksploatacyjny w porównaniu z innymi metodami zabezpieczeń. W praktyce oznacza to, iż nie ma konieczności stosowania dodatkowych zabezpieczeń chemicznych mogących oddziaływać na otoczenie w sposób negatywny. Proces cynkowania odbywa się pod ścisłą kontrolą wykonawcy. Linia do cynkowania spełnia wymagania ochrony środowiska, a co za tym idzie pozwala na dotrzymywanie standardów i nie przekraczanie dopuszczalnych wartości emisji. Osiągnięcie takiego poziomu ochrony środowiska jest możliwe dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii nakładania powłok oraz wentylacji i systemu unieszkodliwiania powstających ścieków. Dodatkowo część wody do płukania jest zawracana do uzupełniania strat w kąpieli do cynkowania, co pozwala na oszczędności uzyskiwane wskutek odzysku kąpieli technologicznych i mniejszego zużycia wody. Aby woda z płuczek mogła być stosowana stosuje się specjalne bardzo wydajne filtry usuwające zanieczyszczenia.

ORGANIZACJA
PRACY

 


 

Procesy produkcyjne w Niczuk Metall-PL są stale automatyzowane przez co zwiększa się ich efektywność. W praktyce oznacza to, iż ten sam produkt można wytworzyć w krótszym czasie, zużywając mniej energii i w niższym stopniu eksploatując maszyny. Wiąże się to ściśle z  minimalizowaniem zużycia  materiałów eksploatacyjnych takich jak smary, oleje i inne płyny, a co za tym idzie, ograniczeniem emisji odpadów produkcyjnych. Wykorzystywane przez nas technologie są bezpieczne, nie stanowią zagrożenia dla ludzi i środowiska oraz są zgodne z wszelkimi wymogami w tym zakresie.

Zarządzanie jakością wymaga od nas kompleksowych działań w zakresie nadzoru nad procesami technologicznymi. Zaczynając od kontroli dostaw, poprzez obserwację  każdego etapu  procesu produkcyjnego i sprawdzenia produktu finalnego mamy pewność, iż zapewniamy najwyższą jakość naszych produktów. Utrzymujemy park maszynowy w idealnym stanie, dbamy o czystość na terenie zakładu oraz zapewniamy bezpieczeństwo, higienę i ergonomię stanowisk pracy. Wszystkie te działania pozwalają nam na optymalizację procesów produkcyjnych w aspekcie zarówno ekonomicznym jak i środowiskowym.

EKO-PAKOWANIE I EKO-DRUKOWANIE
 


 

Większość naszych produktów  trafia  do odbiorców  w opakowaniach  kartonowych.  Do ich produkcji  wykorzystywany jest  papier w 100% makulaturowy. Używanie tego rodzaju opakowań pozwala na znaczne zmniejszenie zużycia surowców naturalnych pierwotnych. Zużyte kartony są świetnym materiałem do powtórnego przetworzenia w procesie recyklingu opakowań tekturowych. Woreczki foliowe, używane jako opakowania jednostkowe niektórych wyrobów  wytwarzane są z regranulatu, czyli surowca odzyskanego w procesie recyklingu tworzyw sztucznych. Opakowania z tworzyw sztucznych stanowią ogromne zagrożenie dla środowiska naturalnego, staramy się więc minimalizować ich zużycie.

Będąc świadomymi wpływu niepotrzebnego drukowania na środowisko wprowadziliśmy efektywniejsze sposoby zarządzania drukowaniem. Nasze biura są wyposażone w nowoczesny sprzęt, korzystamy z możliwości dwustronnego, ekonomicznego drukowania co pozwala na zredukowanie liczby zużywanego papieru o połowę oraz trzydziestoprocentowe oszczędności tonera.

 

OPTYMALIZACJA DOSTAW
 


Poprzez stworzenie struktury spotkań planistycznych  z udziałem poszczególnych komórek firmy,  zapewniamy sobie optymalizację zarówno dostaw jak i dystrybucji. Redukujemy w ten sposób negatywny wpływ środków transportu na środowisko oraz ilość zużywanych materiałów, niezbędnych  do codziennego funkcjonowania firmy -  zmniejszając tym samym zużycie surowców. Logistyka wewnątrzzakładowa zakładu również opiera się na zasadach optymalizacji obiegu. Planujemy i wdrażamy rozwiązania, które pozwalają na skrócenie tras transportu oraz płynny ruch materiałów i komponentów na terenie zakładu. Wózki widłowe stanowiące wyposażenie firmy to w większości wózki elektryczne (90%) . Logistyka wewnątrzzakładowa nie jest więc związana z emisją szkodliwych spalin i charakteryzuje się niskim poziomem hałasu.

ZIELONY
DOSTAWCA

 


Zasady odpowiedzialności za środowisko, którymi się kierujemy, znajdują zastosowanie również na płaszczyźnie współpracy z dostawcami. Wybierając kontrahenta, mamy na uwadze nie tylko aspekt jakościowy i ekonomiczny. Bardzo ważne jest dla nas podejście naszych partnerów handlowych do zagadnień środowiskowych. Pracujemy z tymi, którzy wykazują poczucie odpowiedzialności za otoczenie, stosując technologie spełniające normy ekologiczne. Dostawcy z wdrożonymi programami środowiskowymi, prowadzącymi do poprawy działań przedsiębiorstwa na rzecz ochrony środowiska, dają nam pewność, iż wykorzystywane przez nas materiały i produkty są czyste ekologicznie – zarówno w fazie produkcyjnej jaki i użytkowania.

 

SUROWCE
WTÓRNE

 


W przyrodzie nie ma, a człowiek nie wytwarza ani jednej substancji, która miałaby wyłącznie właściwości odpadu i nie można by uczynić z niej surowca. Znacząca część odpadów generowanych w firmie Niczuk Metall-PL wykorzystywana jest jako surowce wtórne, pozyskiwane  z odpadów poprodukcyjnych i poużytkowych.  Złom metalowy, makulatura, odpady tworzyw sztucznych oraz oleje przepracowane stanowią główne surowce wtórne zakładu.

ELEKTRYCZNOŚĆ I  PARK MASZYN
 


 

Energia elektryczna jest głównym medium konsumowanym przez zakład. Z tego względu nieustannie dążymy do zmniejszenie jej zużycia. Pożądany efekt uzyskujemy poprzez wymianę odbiorników mocy, silników, pomp hydraulicznych, korzystanie z mocy biernej oraz modernizację oświetlenia.

Wszystkie maszyny poddawane są regularnym przeglądom. Każda z nich posiada kartę eksploatacyjną na której potwierdzane są okresowe kontrole. Cały park maszynowy firmy Niczuk Metall- PL jest w bardzo dobrym stanie, tym samym nie powoduje żadnych dodatkowych emisji odpadów. Kontrola maszyn i procesów na nich zachodzących pozwala zapobiegać wyciekom olejów przepracowanych bądź innych substancji mogących stanowić zagrożenie zanieczyszczenia środowiska.

 

DOBÓR MATERIAŁÓW "CZYSTYCH"
 


Dokładamy wszelkich starań aby  korzystać z surowców i materiałów przyjaznych środowisku. Do produkcji używamy surowców tylko najwyższej jakości. Materiały eksploatacyjne wybieramy mając na względzie ich skład chemiczny i możliwe oddziaływanie na środowisko zarówno w trakcie jak i po okresie użytkowania. Planując inwestycje wybieramy produkty wyróżniające się wśród innych mniejszą presją na środowisko przyrodnicze. Cały sprzęt elektroniczny, w który wyposażony jest zakład oznaczony jest ekoznakami. Produkty takie zużywają tylko niezbędną ilość energii do pracy. Oprócz tego  zaletą takich wyrobów jest minimalne użycie w ich produkcji substancji niebezpiecznych, metali ciężkich (rtęć, kadm) oraz zaprojektowanie do łatwej rozbiórki i recyklingu.

 

ŚRODOWISKO NATURALNE
 


Firma Niczuk Metall-PL ma swoją  siedzibę na obrzeżach Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur. Jest to obszar o wyjątkowej wartości botaniczno – zoologicznej. Okoliczne lasy zamieszkane są przez najróżniejsze gatunki zwierząt, w tym gatunki chronione jak orzeł bielik, rybołów czy bocian czarny. Piękny krajobraz w połączeniu w wieloma gatunkami zwierząt i ptaków tworzy niezapomniane wrażenia. Takie sąsiedztwo zobowiązuje. Dokładamy więc wszelkich starań aby prowadzić działalność w zgodzie z naturą. Mamy do tego celu prawidłowa infrastrukturę, dbamy o otaczające nas tereny zielone, oszczędnie gospodarujemy energią i wodą oraz prowadzimy  pomiary hałasu w otoczeniu zakładu.