<< cofnij

Zasuwy dostosowane do pracy w 21 i 22 strefie zagrożenia wybuchem pyłów

Posiadamy w ofercie zasuwy pod zbiornikowe jak i pod przenośnikowe posiadające certyfikat ATEX II 2D oraz 3D umożliwiający montaż urządzeń oraz bezpieczną pracę w  strefach o podwyższonym ryzyku zaistnienia atmosfery wybuchowej

Urządzenia sterowane elektrycznie, pneumatycznie lub ręcznie zgodne z typoszeregiem ZPR i NZZ z komponentami dostosowanymi do prac w strefie EX