<< cofnij

ZASTOSOWANIE:

Przenośniki przeznaczone do pracy w strefach o podwyższonym ryzyku zagrożenia wybuchem 2D (EX 21 pyły).
 

CHARAKTERYSTYKA:

Gwarancją bezpieczeństwa pracy urządzeń w przestrzeniach zagrożonych wybuchem jest certyfikat ATEX o numerze OBAC 15 CZ/ATEX 0165.

 

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

Przenośniki typu redler w wersji przystosowanej do pracy w warunkach zwiększonego zagrożenia wybuchem wyposażone są dodatkowo w:

Ponadto elementy przenośnika wyłożone są tworzywem trudnościeralnym PEHD-1000 o grubości 10 mm.