PL

włącz dźwięk powiadomienia czatu

Niczuk. Polityka ProEKO.

Ochrona środowiska naturalnego to ważny element polityki firmy. Realizujemy szereg przedsięwzięć ekologicznych i prowadzimy działania względem zmniejszenia zużycia czynników energetycznych, utrzymywania parku maszynowego w idealnym stanie oraz ścisłego nadzoru nad procesami zachodzącymi z zastosowaniem substancji chemicznych (lakierów, farb, rozpuszczalników). Świadomość ekologiczna pracowników firmy oraz cykliczne szkolenia są istotnym elementem funkcjonowania firmy.

Gospodarowanie odpadami.

Planujemy, projektujemy i wprowadzamy w życie działania ograniczające ilość odpadów oraz ich negatywne oddziaływanie na środowisko. Nasza gospodarka odpadami jest bardzo efektywna - minimalizujemy wytwarzanie odpadów „u źródła”. Wszystkie wytwarzane przez nas odpady przekazywane są jednostkom specjalistycznym do wykorzystania w produkcji wtórnej bądź utylizacji. Recyklingujemy 97% wytwarzanych odpadów.

Surowce wtórne.

Znacząca część odpadów generowanych w firmie wykorzystywana jest jako surowce wtórne pozyskiwane z odpadów poprodukcyjnych i poużytkowych. Złom metalowy, makulatura, odpady tworzyw sztucznych oraz oleje przepracowane stanowią główne surowce wtórne zakładu.

Zielony dostawca.

Zasady odpowiedzialności za środowisko, którymi się kierujemy znajdują zastosowanie również na płaszczyźnie współpracy z dostawcami. Bardzo ważne jest dla nas podejście naszych partnerów handlowych do zagadnień środowiskowych zgodnych z normami ekologicznymi.

Elektryczność.

Energia elektryczna jest głównym medium konsumowanym przez zakład. Nieustannie dążymy do zmniejszenia jej zużycia poprzez wymianę odbiorników mocy, silników, pomp hydraulicznych, korzystanie z mocy biernej oraz modernizację oświetlenia. Dodatkowo wszystkie maszyny poddawane są regularnym przeglądom.

Dobór materiałów czystych.

Dokładamy wszelkich starań, aby korzystać z surowców i materiałów przyjaz- nych środowisku. Do produkcji używamy surowców najwyższej jakości, mając na względzie ich skład chemiczny i możliwe oddziaływanie na środowisko.

Eko-opakowania.

Czujemy się odpowiedzialni za nasze otoczenie, dlatego szczególną uwagę zwracamy na ekonomiczny wydruk, wykorzystywanie ekologicznego papieru do druku, kopert oraz opakowań poddających się recyklingowi i powstających w sposób niezagrażający środowisku. Znacząco ograniczamy zużycie papieru poprzez wdrożony system elektronicznego obiegu dokumentów.

''
ZAPYTAJ DORADCĘ
ZAPYTAJ DORADCĘ
Wyślij
Dziękujemy za wiadomość