PL

włącz dźwięk powiadomienia czatu

Czym jest ATEX?

Urządzenia pracujące w wytwórniach pasz, młynach i elewatorach znajdują się w ciągłym kontakcie z pyłem zbożowym, który przy odpowiednim stężeniu może doprowadzić do powstania atmosfery wybuchowej. W celu zmniejszenia ryzyka i poprawy bezpieczeństwa, wprowadziliśmy do sprzedaży przenośniki, podnośniki, zasuwy i rozdzielacze mogące pracować w strefach Ex 3D (strefa 22) i 2D (strefa 21).

Jednostki zajmujące się oceną ryzyka wybuchu biorą pod uwagę dwa aspekty:

  • zasięg jaki może objąć atmosfera wybuchowa, 
  • częstotliwość jej występowania.

Atmosferę wybuchową określoną powyższymi parametrami nazywamy strefą zagrożenia wybuchem.

1. Strefy zagrożenia wybuchem

Podstawowym rozróżnieniem stref jest podział zw. na miejsce ich miejsce występowania

 

Wyróżniamy:

  • strefy zagrożenia wybuchem zewnętrzne – umiejscowione poza urządzeniami i instalacjami (np. otwarte składowiska materiałów),
  • strefy zagrożenia wybuchem wewnętrzne – znajdujące się wewnątrz urządzeń i instalacji (np. przenośniki, silosy).

 

Aby móc dokładnie określić poziom zagrożenia wyróżniono, ze względu na częstotliwość występowania, trzy strefy:

(m.in. w celu doboru urządzeń o właściwym stopniu zabezpieczeń)

  • Strefa 20 – obszar, w którym mieszanina pyłowo-powietrzna utrzymuje się stale lub długookresowo;.
  • Strefa 21 – obszar, w którym mieszanina pyłowo-powietrzna utrzymuje czasowo;
  • Strefa 22 – obszar, w którym mieszanina pyłowo-powietrzna pojawia się sporadycznie.

2. Urządzenia przeznaczone do pracy w strefach zagrożenia wybuchem

Aby spełnić wymogi europejskiej dyrektywy ATEX, urządzenia przeznaczone do pracy w strefach zagrożenia wybuchem cechują się specjalnymi rozwiązaniami. W naszych urządzeniach takimi rozwiązaniami są m.in. czujniki i napędy Ex, łożyska odsadzone poza strefę pylenia. Każde urządzenie przeznczone do pracy w strefie wybuchowej jest odpowiednio oznaczone i atestowane.

Dowiedz się więcej o naszych urządzeniach.

Masz pytanie dotyczące doboru asortymentu? Służymy wsparciem na każdym etapie inwestycji.

ZAPYTAJ DORADCĘ
ZAPYTAJ DORADCĘ
Wyślij
Dziękujemy za wiadomość