<< cofnij

REGULAMIN SPRZEDAŻY I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ
Ceny i warunki płatności

 

1. Ceny netto ustalone są na podstawie indywidualnych ofert przedstawionych klientowi.
 

Zasady sprzedaży

 

1. W celu rozpoczęcia realizacji zamówienia Kupujący dokona przedpłaty ( na podstawie faktury pro forma ) w wysokości 30% wartości zamówienia. - dotyczy realizacji wyrobu typowego.
2. Po realizacji przedmiotu zamówienia Sprzedawca powiadomi Kupującego o gotowości urządzeń do odbioru.
3. Kupujący przed odbiorem dokona końcowej wpłaty w wysokości 70% wartości zamówienia.


 

Realizacja zamówień

 

1. Terminy dostaw ustalane są indywidualnie.
2. Miejscem wykonania przedmiotu zamówienia jest magazyn Sprzedawcy w Wilimowie.
3. Kupujący odbierze urządzenia własnym transportem i na własny koszt.

 


Postanowienia końcowe

 

1.  THALE Sp. z o.o. Sp.k  zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmienione postanowienia obowiązują, jeżeli podane zostały do wiadomości Klienta w momencie składania zamówienia.
2.  Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w Regulaminie.