Dokumentacja techniczna

<< cofnij

DOKUMENTACJA TECHNICZNA


 

Branża, którą reprezentujemy stawia przed nami wiele wymogów.

Najważniejszymi z nich są jakość i bezpieczeństwo.

Kontrolowanie procesów realizacji i stały nadzór nad dokumentacją to tylko część starań naszej codziennej pracy.


 

CERTYFIKAT EN ISO 9001
 


Od lat towarzyszy nam we wszystkich działaniach system zarządzania  jakością  zgodny  z  wymaganiami  EN  ISO 9001.  Stanowi on potwierdzenie  spełnienia  wymagań norm w zakresie projektowania, produkcji, sprzedaży oraz serwisu produkowanych przez nas wyrobów.

CERTYFIKAT ATEX


 

 

Dyrektywa 94/9/WE (ATEX) reguluje wprowadzanie do obrotu urządzeń przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Określa zasadnicze wymogi w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, jakich muszą przestrzegać producenci. Certyfikat nadawany jest przez niezależną jednostkę notyfikującą.