PL

włącz dźwięk powiadomienia czatu

Wersje wykonania:

Standard - powrót łańcucha po rolkach

W standardowych układach stosujemy powrót łańcucha po rolkach. Wykonywanie ich z tworzywa PA6G, gwarantuje wieloletnią niezawodność w typowych warunkach pracy. Koryto pośrednie o długości 1900 mm wyposażone jest w cztery rolki: jedną prowadzącą, stopniowaną z grzbietem centrującym oraz trzy rolki gładkie. Konstrukcja rolki osadzonej na stalowej osi umożliwia łatwą jej wymianę bez konieczności demontażu innych elementów korpusu przenośnika.

Z funkcją samoczyszczenia

Dzięki konstrukcji podwójnego dna, płyt zaokrąglonych stosowanych na końcach stacji napędowej oraz stacji zwrotnej, przenośnik umożliwia przetransportowanie materiału (np. wędrującego na płaskich powierzchniach łańcucha) na górny pokład. Następnie materiał zostaje przetransportowany w kierunku stacji zwrotnej, by po raz kolejny powędrować do odpowiedniego zsypu. Kilkukrotne przewinięcie łańcucha w przenośniku spowoduje jego wyczyszczenie. Funkcja samooczyszczenia pełni ważną rolę przy zaostrzonych wymogach technologicznych transportowania różnych materiałów tym samym przenośnikiem, głównie w układach spedycyjnych. Na życzenie klienta do łańcucha dospawywane są kubełki.

Z górnym podkładem transportowym

Wykorzystywany jest w instalacjach z dużą ilością zasypów lub w przypadku wysypów umiejscowionych przed i za zasypem. Dzięki zastosowaniu wysokiego podwójnego dna istnieje możliwość transportu materiału górnym pokładem w kierunku stacji zwrotnej, gdzie spada na dolne dno, a następnie jest zbierany w stronę stacji napędowej.

Przenośniki z certyfikatem ATEX:

ZASTOSOWANIE:

Przenośniki przeznaczone do pracy w strefach o podwyższonym ryzyku zagrożenia wybuchem 2D (EX 21 pyły).

CHARAKTERYSTYKA:

Gwarancją bezpieczeństwa pracy urządzeń w przestrzeniach zagrożonych wybuchem jest certyfikat ATEX o numerze OBAC 15 CZ/ATEX 0165.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

Przenośniki typu redler w wersji przystosowanej do pracy w warunkach zwiększonego zagrożenia wybuchem wyposażone są dodatkowo w:

Kształtki zasypowe i wysypowe:

Nasze urządzenia, niezależnie od ich typoszeregu, możemy wyposażyć w kształtki umożliwiające bezproblemowy zasyp urządzenia, jak i jego prawidłowe opróżnianie. Elementy łączące, wykonywane w trzech standardach zakończenia, określają sposób ich montażu do Państwa systemu rurowego:

 • zakończenie na flanszę
 • zakończenie na rurę do wspawania
 • zakończenie na systemową obejmę KMH

Kształtki występują w wersjach standaryzowanych, jak również wykonywane są wg. indywidualnych potrzeb, dostosowanych do sytuacji w Państwa obiekcie.

Patent na pyłoszczelność:

Przenośnik / Redler

Zastosowanie produktu

Nasze przenośniki znajdują zastosowanie w transporcie materiałów sypkich takich jak: zboża, nasiona roślin strączkowych i oleistych, trociny, pasze oraz biomasy. Najczęściej wykorzystywane są w tłoczniach oleju, młynach, mieszalniach pasz i przeładunkach portowych oraz w magazynach zbożowych.

 • Wersje
  wykonania
 • Wykonanie
  ATEX
 • Kształtki
  zasypowe
  i wysypowe
 • Patent na
  pyłoszczelność

Konstrukcja

Wyznacznikiem jakości produktu marki NICZUK jest najbardziej sta- bilna konstrukcja układu napędo- wego, która gwarantuje niezawodną pracę przez lata. Grube przekroje wykorzystanych materiałów w ca- łym urządzeniu zapewniają sztyw- ność konstrukcji oraz zmniejszają hałas powstający podczas pracy.

Charakterystyka

W zależności od rodzaju medium, przenośniki mogą transportować materiał w górę pod kątem do 20°. W urządzeniach wykorzystywane są motoreduktory NORD i SEW. W ofercie znajdują się urządzenia o wydajności od 10 do 200 ton.

Elementy produktu

Typ
Oznaczenie
Wydajność masowa dla materiału o gęstości 0,75t/m3 Qm [t]
Wydajność objętościowa Qv [m3]
Wym. Wew. Koryta B1 x H1 [mm]
Wym. Zew. Koryta B2 x H2 [mm]
30E / 30
SPR-030/030E
15-40
20-53
200x320
280x364
50E / 50
SPR-050/050E
35-60
47-80
250x420
330x464
75E / 75
SPR-075/075E
60-75
80-100
30x420
380x464
100E / 100
SPR-100/100E
90-120
120-160
350x500
430x544
150E / 150
SPR-150/150E
130-160
173-200
400x500
480x542
200E / 200
SPR-200/200E
160-300
213-400
450x550
530x594

Dzięki doświadczonemu zespołowi konstruktorów jesteśmy w stanie zrealizować projekty nietypowych przenośników łańcuchowych i ślimakowych oraz podnośników kubełkowych, zasuw, rozdzielaczy i innych urządzeń z naszej oferty. Również do transportu materiałów innych niż wymienione powyżej.

Zobacz najpopularniejsze produkty

ZAPYTAJ DORADCĘ
ZAPYTAJ DORADCĘ
Wyślij
Dziękujemy za wiadomość